BUDSKAP

Dessa budskap är till dig. 

Ett tips till dig är att läsa, och ta till dig det du förstår.

Även om du inte förstår, så ge inte upp. Ibland läser jag texten lite senare och förstår då mycket mer av texten som är kodad. 
Så, varsågod:


 

 Budskap genom Agneta till Människan!

Alltför många av oss påverkas av våra inre tankar och känslor. Vi vill men kan inte. Du har förmågan att vara närvarande i nuet och behöver därför inte åkalla de perspektiv som du gör. Nu eller aldrig. Din öd- mjukhet påverkar våra gränser och du utgör våra allra mest trofasta individer under den period vi åkallar. Se bara upp! Under våra egna sessioner får du i nåd utse de påverkbara som ska tillgodose de yttre av våra närmsta ringar.

Nu och då är vi ett och du utgör oftast en del som är i alltför få varanden. Du behöver så ofta de behagligheter som framföres dej i mängder och nu återgäldar våra egon de svaga lärdomar som vi alla behöver. Nåd och stillhet utgörs av våra egna tillvaratagna funktioner som läromästare. Du hör vad jag berikar dig med och införlivas i storhets andedräkt!

Du utgör även de smås tankar som överväldigar dig i nåd. Du har förmågan, du hör! Påverka de som tar till sej av din värme, du når dit! I fall av trovisshet får du till dig av våra yttre gärningar för att tillse våra yttringar. Vägra svara de som tillkallar de olikhövdade för att nå fram i ljuset. Nu är du i rätt fraktion och har nu åtgärdat de olikfärgades svar. Vi utför gärna de offentligas delar som kräver svar. Nu eller aldrig!

I den mån du får till dig av de olikfärgade påstridigas ömkanden, så är du i din roll de sjuhövdades härnad. Så stå på dig! Vi utgör det skydd du behöver! I all mångfald som tyr sej till er jord når bara de som utmärkt sig i tiders begynnelse. Ännu utförs våra alltmer påverkade tidlösa ändamåls rättigheter som är i påverkan av oss alla!

Ditt förbund glädje smittar av sig och du kan se de storheter som väller fram. Tag vara på de ännu ej färdigas närvaro. Vi har den förmåga som åtgärdas i himmelrikets port. Kalla på de dina och lös de svårigheter som uppstår. Vi åkallar de som gör ditt rika inre värdefullt. Vi hör, gör, och åtgärdar. Utför ännu fler detal- jer som är i nåd närvarande i ljuset!

Vi framför ännu fler detaljer senare!

 

 Maria               

TACK, Tack!

 

 

 

Tag fram kunskapen du törstar efter. Låt Alltet leda din kunskap. Genom föreställningen du haft i det förflutna vaknar den nya tidens kunskap. 
Inom dig tar ditt tecken fram åsikter som berikar din kunskap. Låt tiden flöda!
Genom århundrade har tidens flykt medverkat inom skaparkraften för att säkerställa den kraft som utgör förbundets medverkan. Du förväntar dig all den kraft, men tecken talar om för dig vad närvaro speglar. 

Du innehar allt det som bevisligen återstår av tankens kraft.

Låt ditt inre tanka av den säregna kraft som utgör allt det som är skaparkraft åt mänskligheten.
Saliga är de som medvetet tar emot för att säkerställa vad innebörden av själens totalitet är. 

Under tidlösa Eror Har Vi framhärdat för att nå den kunskap som sträcker sig bakåt och inåt. Tidevarv efter tidevarv har genomgått  det som idag är resultatet av kunskap som Du bär i ditt hjärta! 

Flytta allt det som är resultatet av detta till den plats som du känner är tillitsfull där rädslan ej härskar. 
Medvetna tankar talar sitt framtida språk. Ännu finns tid kvar. 
Genom Er har förlossningen startat. Alla har inte det som inom snar framtid uppvaknar, men inom Er tar intoningen vid för att ge plats åt det som är människans oerhörda längtan efter 
kunskap!

Som en sols vandring över Er, kommer den nya Eran fram. Ni är i det uppvaknande som frälser era själar. Tidlösa är Ni i detta nu, men tidens gång blir tidlös. Som strålar över himla-valvet leds era tankar då tystnad råder. 

Ni är i den framtoning som tar fram bistånd åt de som ännu behöver. I tankens klarhet vaknar möjligheterna som ger lösen åt alla de som ej har mod att genomföra förändring själva. Tankens förmåga vaknar inom er då Ni blir Ett med den plats som "framtid" är.
Själen skapar, ger, och leder i den riktning som kraften Ni tar emot är redo för. Himlavalvet strålar och nyansering av ljuskraft regnar över Er.
Låt Din egen tanke få den skapande inriktning som människans barn insuper. 
Tanken sveper dig åt det håll som behövs i den nya Kärlekens Era. Du har ej motståndskraft nog för att stå emot. Jordens folk ser vad kärlek fördubblar och Vi är alla Ett!

Låt tillstånd av ljus leda dig. Kärlekens kraft tar fram allt det som du inte var medveten om.
Din närhet skänker tillstånd du inte trodde var möjligt. Åberopa din inre kärlekskraft. Ditt ljus leder i kärlek den lilla som är utan tillit. Du åberopar Alltets kärleksljus, och ger det till fullo till den kraftlöse. 
Tidens gång är fullbordad.


Tack!!

 

 

 

Låt tanken vandra. Över Er ser Stjärnorna vad Ni tillåtit inom sfärers area. Jäms med kanten som tillåtits har Ni vandrat och nu är tiden kommen då Ni ska tända ljuset i Er själ!

För att Ni ska förstå, tar Vi Er bakåt i tiden. Den förklaring Ni erhåller är lika med tankens uppbyggnad. Känslan bygger broar som delger Er vad innerligheten i Era själar förmedlar.

 

Vad tankar handlar om, är den nya tidens krafter som Ni tar emot och förmedlar. 

Guds närvaro känner inga gränser, Ni hänförs och tiden står stilla. Medveten kraft leder Er och Ni kommer i det tillstånd då ni ärofyllda ger av kraften inom Era själar. 

Låt tanken ha sin gång. Ta emot kraften som så medvetet låter glädjen spridas!

 

Med glans och fägring stor är Ni i det tillstånd som yttre världen väntar på. Låt lugnet vila i denna värld. Som en grå duk som som legat över Era sinnen drar Vi nu bort tyngden och Ni befinner inom det fält 

där glädjen, kraften och kärleken pumpas fram från jordens innandöme och själ. 

Låt allt vila inom Er. Tystnaden talar sitt språk och Ni är äntligen mottagliga! 

Vi har väntat och längtat och nu sprids kärleken över jorden. Låt alla själar vakna! De är i olika faser, men alla är tillåtna! Värmen sprids med vinden i Era hjärtan, nu är dagen i uppvaknande. Låt tankar mogna! Välkomna ljusets närvaro och upplevelserna tar Ni till Er på olika sätt.

 

Låt hjärtat dunka! Ni känner kraften i denna stund och Ni behövs i denna värld! Som solens strålar ger Ni av Er själva. Alla längtar efter den tid då fridens vingar svävar över Moder Jord. Det innebär gröna skogar och fält, vatten där fiskar lever utan gifter, men också att Ni får avvara bekvämligheter Ni är vana vid! Luften ska spridas och alla ska kunna ta emot och ge tillbaks!

 

Världen är ännu täckt och behoven är stora. Kampen för överlevnad pågår, men i en värld där alla kan ge av sig själv, pågår också nya tankegångar för att rädda jorden. 

Vi är alla förbundna i denna process, Vi är alla lika värda, men krafter som leder Er fram är nu på plats för att den hänsyn Vi kämpar för, tar fram kunskapen som ligger dold inom Er! 

Tag emot och skicka kraften vidare!

 Inom Er är källan vaken och Ni är i det tillstånd som delvis tvekar, men kraften är stor och längtan likaså!

 

Bortse från de dagar då kraften sviker Er. Tillståndet Ni närmar Er växer och den lust andra dagar ger Er är kärlekens mesa. Som en vind över världen leds Era tankar och gemensamhet får Er att växa ytterligare! 

 

Den stund Ni nu känner av, är den gemensamma tankens stund. Inom Er växer kärleken, ljuset och Alltet ger NU den kraft Ni alla kan ta emot! Kärlekens stund är här för var och en av oss! Låt tanken i vördnad växa!

 

Tack! Tack!